Sobrang Bilis na
Unlimited Internet

Etikal at sustenableng presyo ng internet sa bawat order. Tingnan ang mga internet package namin para malaman kung ano ang bagay sa iyo. 

 – walang natatagong gastos o bayarin.

Sobrang Bilis na Unlimited Internet

Presyo na walang natatagong bayarin

Libreng Pagpapakabit

Unlimited na Paggamit

Walang Kontrata

Kasama na ang Router

Unlimited 75

Anim na Buwang Promo

$ 38 / month
  • $48 matapos ang 6 buwan
  • 75 Mbps Download
  • Bagay sa 1-4 Users

Unlimited 300

Anim na Buwang Promo

$ 59 / month
  • $79 matapos ang 6 buwan
  • 300 Mbps Download
  • Bagay sa 5-7 Users

Unlimited 500

Anim na Buwang Promo

$ 69 / month
  • $85 matapos ang 6 buwan
  • 500 Mbps download
  • Bagay sa 8-10 Users

MGA KARANIWANG TANONG

May mga tanong ka ba?

Hindi pare-pareho ang lahat ng independiyenteng internet provider. Sa Netcrawler, iba ang palakad namin sa mga bagay-bagay. Pleksibilidad at patas na presyo: Hindi ka namin kailanman ikukulong sa isang kontrata at wala kaming sinisingil na natatagong bayarin. Puwede mong kanselahin kahit kailan ang iyong plan, nang walang babayaran. Maaasahan: Nauunawaan namin ang halaga ng pagkakaroon ng mabilis at walang problemang internet service sa lahat ng oras. Layunin naming magbigay ng serbisyong maaasahan at ligtas para sa lahat ng aming kostumer. Karanasan ng kostumer: Hindi na kailangang magpunta sa store at maghintay nang matagal. Sa Netcrawler, pinahahalagahan namin ang oras mo. Hindi ka na mamumuti ang mga mata mo sakahihintay para kausapin ang isang mahusay na kinatawan.
Ipinagmamalaki namin ang napakahusay naming serbisyo sa mga kostumer, at marami ang nagpapatunay nito. Tingnan ang aming mga rebyu sa Google sa ibaba!

Oo! Naniniwala kami sa kapangyarihan ng pagsuporta sa ekonomiya at mamamayan ng Canada. Layunin naming lumikha ng mga trabaho para sa kanila at itaguyod ang pag-unlad ng mga Canadian sa buong bansa. 

Ang aming Netcrawler team ay 100% Canadian at binubuo ng mga katangi-tangi at mahuhusay na indibidwal na may iba’t ibang pinagmulan. Itinataguyod namin ang work-life na balanse at malikhaing kolaborasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng bawat miyembro ng team na may pleksibilidad na magtrabaho sa bahay at alinsunod sa sarili nilang oras.

Oo naman! Malakas ang tiwala naming masisiyahan ka sa karanasan mo sa amin.

Malinaw ang sinasabi ng pambihira naming track record: simula nang maglunsad kami, napanatili namin ang 99.4% ng aming mga kostumer!

Kinikilala sa buong mundo ang aming Net Promoter Score (NPS). Mahigit 94% ng aming mga subscriber ang nagsasabing lubos silang nasisiyahan sa aming network at sa natatanggap nilang pagpapahalaga mula sa amin. 

Mula sa pagbabahagi ng mga sensitibong dokumento habang nagtatrabaho sa bahay hanggang sa pagho-host ng mga birtuwal na pagtitipon ng mga mahal sa buhay, alam naming mas umaasa ngayon sa internet ang mga Canadian. Kaya gumagamit kami ng mga kasangkapan at software na nangunguna sa industriya. Sa Netcrawler, nagbibigay kami ng serbisyong maaasahan.

Walang catch! Bagama’t namumuhunan kami nang malaki sa aming network, pinanatili naming lean ang aming mga operasyon at pinag-iisipan talaga namin ang aming mga desisyon. Wala kaming pag-aaring mga storefront o magagarang gusali; pinatatakbo namin ang aming operasyon bilang cloud-based na internet provider. Nakikinig kami sa aming mga kostumer at sinusuri namin ang lahat ng aming mga resulta para maiangkop namin nang mabilis at episyente ang aming serbisyo.

Sa digital na mundo, kung saan patuloy na nagbabago ang mga teknolohiya sa connectivity, lagi naming hinahamon ang sarili na mauna sa mga trend. Dahil sa pagiging proaktibo, napapababa namin ang aming mga gastos, na nagpapababa naman ng inyong mga bayarin.

Nagrerekomenda kami ng mga bilis ng internet batay sa dami ng mga aktibong user at ng mga ginagamit na device sa inyong bahay.

Nangangailangan ng tinatayang 10 Mbps ang mga virtual video conference call at screensharing, pero para sa pinakamataas na kalidad at ultra high-definition video content mula sa Netflix, inirerekomenda namin ang 25 Mbps na koneksiyon o higit pa.

Para sa karaniwang Canadian na internet user, marami ka nang magagawa sa 75 Mbps na bilis ng internet.